Thuế GTGT đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi bán nội địa

09/03/2018 690 lượt xem    

Công văn Số: 272/TCT-CS

Vv thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu

 

Kính gửi: Tng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 4652/HQHCM-TXNK ngày 25/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

+ Công văn số 23122014 của Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

+ Công văn số 30/12/2014/CV-QL ngày 30/12/2014 của Công ty TNHH QL Việt Nam Agroresources

+ Công văn số 0114/ITPSA ngày 9/1/2015 của Công ty TNHH Itpsa Việt Nam

+ Công văn số 04/2015.GFC ngày 8/01/2015 của Công ty CP sản xuất TMDV GFC

+ Công văn không số ngày 31/12/2014 của Công ty TNHHGrobest Industrial

+ Công văn số 02/2014/CV-BTC ngày 24/12/2014 của Công ty TNHH TM Nam Chinh

+ Công văn số 004/14-CAO-VAT ngày 6/01/2015 của Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu từ ngày 01/01/2015.

Về vấn đề này, ngày 15/01/2015 Tổng cục Thuế đã có tờ trình báo cáo Bộ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình của Tổng cục Thuế:

– Ngày 20/01/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 222/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi bán nội địa.

– V thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu, tiếp theo văn bản số 221/TCT-VP ngày 20/01/2015, Tổng cục Thuế kính chuyển các công văn nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp.

Xin cảm ơn sự hp tác của Quý Tổng cục./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO