Thuế GTGT đối với doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất

24/01/2018 814 lượt xem    

Khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất mà phát sinh doanh thu thì có cần phải nộp thuế GTGT không? Mức thuế suất áp dụng như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế GTGT đối với doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất theo Công văn 539/TCT-CS

Tại điểm a. 4 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn giá đất được trừ để tính thuế GTGT như sau:

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a. 4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.”

Công văn số 1096/ITASCO-TCT của Công ty cổ phần ĐT – TM – DV Vinacomin (Itasco) về chính sách thuế GTGT đối với doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

“Khoản thu 52,4 tỷ đồng Công ty Itasco nhận được năm 2006 và khoản thu 10,5 tỷ đồng Công ty Itasco nhận được năm 2010 là khoản tiền thu được từ việc chuyển nhượng dự án và có nguồn gốc từ quyền sử dụng đất, Dự án đã được Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến:

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện việc chuyển đổi chủ đầu tư và các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh dự án Khu đô thị Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư” (công văn số3249/VPCP-KTN ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ).

Do đó, khoản thu nhập nhận được này phải áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất tại thời điểm năm 2006 theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ (đối với khoản thu 52,4 tỷ đồng) và chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại thời điểm năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ (đối với khoản thu 10,5 tỷ đồng).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO