Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

14/04/2021 2352 lượt xem    

Công văn 1316/TCT-CS năm 2020

V/v thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Sài Gòn Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2020/SDI-CV ngày 26/2/2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn hỏi về thuế GTGT, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 49, Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13:

“Điều 49. Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

1. Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

a) Dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt;

b) Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

c) Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên;

d) Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có vi phạm trong triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

2. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

3. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án. “

Tại điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12:

“Điều 7. Giá tính thuế

h) Với kinh doanh bất động sản là giá bán chưa có thuế GTGT, trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp. “

– Điểm d Khoản 3 Điều 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:

“Điều 2. Người nộp thuế1…3. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:a) …d) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã.…”

Điều 4. Giá tính thuế3. Với kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT . . .”

– Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

“Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả mua của tổ chức, cá nhân nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này. “

– Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT…4. Với kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, CSKD thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ. 

– Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP:

“Điều 15. Lập hóa đơn 1. Khi bán hàng, người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định.

Điểm 2. 11 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“2. 11. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT thuế suất, số thuế GTGT.”

Trường hợp giao dịch chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng. Doanh nghiệp bán phải lập hóa đơn khi thu tiền của doanh nghiệp mua, kê khai nộp thuế GTGT theo điểm 2.22 Phụ lục số 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, khoản 4 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Trường hợp giao dịch chuyển nhượng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn chưa đáp ứng điều kiện thì chưa áp dụng chính sách thuế và chưa phải lập hóa đơn GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được thực hiện theo đúng quy định./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO