Thủ tục đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

05/02/2018 838 lượt xem    

Công văn số: 2011/TCT-CS

Tính thuế GTGT.

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Công ty TNHH TM-XD-QL Thịnh Phong.
(Địa chỉ: 467/13 Đường TTH21, Phường Tân Thới Hiệp, Q 12, Tp. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4725/VPCP-ĐMDN ngày 09/5/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH TM-XD-QL Thịnh Phong về thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (bản photocopy kèm theo).

Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ các quy định trên; trường hợp Công ty TNHH TM-XD-QL Thịnh Phong thành lập năm 2015; đã gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2015, 2016. Theo trình bày; tháng 12 năm 2016 Công ty đã gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xem xét tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) và hướng dẫn Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2017.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH TM-XD-QL Thịnh Phong được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO