Tạm dừng hoàn thuế hoàn thuế GTGT với CT TNHH cà phê Như Linh

13/03/2018 648 lượt xem    

Số: 2984/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1198/CT-THNVDT ngày 26/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hỏi về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

+ Điều 15, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng 

+ Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại các:

+ Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính; về việc tăng cường công tác thanh tra; kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế,

+ Công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013; về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi nội dung công văn số 7527/BTC-TCT,

+ Công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/02/2014; về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế,

+ Công văn số 11797 ngày 22/8/2014; về việc hướng dẫn và bổ sung nội dung công văn số 1752/BTC-TCT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH cà phê Như Linh (được thành lập và hoạt động theo Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6001399042 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 10/12/2013, Công ty có 02 thành viên góp vốn và Giám đốc là bà Phạm Thị Như Linh với tỷ lệ góp vốn là 90%) có mua hàng hóa của hộ kinh doanh Phạm Thị Như Linh xuất bán. Tuy nhiên, hiện nay hộ kinh doanh Phạm Thị Như Linh đã nghỉ kinh doanh và chưa nộp số tiền thuế GTGT liên quan đến lượng hàng hóa đã bán cho Công ty TNHH cà phê Như Linh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tạm dừng giải quyết hoàn thuế cho đơn vị đồng thời phải thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để làm rõ các quan hệ, giao dịch liên kết; để có kết luận và xử lý vi phạm theo quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải thực hiện xác minh, đối chiếu với doanh nghiệp có quan hệ mua bán về một số nội dung:

+ Kiểm tra, xác minh về hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có); hình thức giao nhận hàng hóa; địa điểm giao nhận hàng hóa; phương tiện vận chuyển hàng hóa; chi phí vận chuyển hàng hóa; chủ sở hữu hàng hóa và nguồn gốc hàng hóa (trước thời điểm giao nhận hàng hóa).

+ Kiểm tra xác minh về thanh toán: Ngân hàng giao dịch; đối tượng nộp tiền vào tài khoản để giao dịch; số lần thực hiện giao dịch; hình thức thanh toán; chứng từ thanh toán.

+ Kiểm tra xác minh về xuất khẩu hàng hóa: Tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của Cơ quan hải quan; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; Vận đơn (nếu có).

Qua thanh tra, kiểm tra nếu xác định việc mua bán hàng hóa là có thực và tài liệu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Thuế sau này phát hiện có sai phạm, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO