Số: 1922/TCT-KK V/v: Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

03/12/2020 675 lượt xem    

Số: 1922/TCT-KK V/v: Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế TP Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 550/CT-TT-KT2 ngày 12/02/2020 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV King Group Center. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng, ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5580/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề nghị Cục Thuế TP Cần Thơ nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5580/TCT-KK nêu trên.

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Cần Thơ được biết./.

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO