Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

18/03/2021 632 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn 2113/CT-TTHT ngày 15/01/2020

V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Kính gửi: Công ty TNHH Hansol Logistic Vina Địa chỉ: P1309, tầng 13, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0106354908

Trả lời: Thư ngày 16/12/2019 của Công ty TNHH Hansol Logistic Vina hỏi về việc quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 2, Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ:

“Điều 1. Người nộp thuế

Người nộp thuế :

  • Là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
  • Có thu nhập chịu thuế theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP .

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả;

Đối với cá nhân là công dân của vùng đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng).
Không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được không thu thuế trùng hai lần

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”

– Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP:

+ Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế:

“Điều 1. Người nộp thuế

1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập xuất cảnh trong cùng một ngày thì tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này.”

+ Tại Khoản 1 Điều 18 quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công như sau:

“Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế (x) với thuế suất 20%.”

– Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

+ Tại Khoản 3, Điều 21 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

“3. Sửa đổi, b sung khoản 2 Điều 16

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là cá nhân sau đây:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế;
– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

a.2) Hình thức khai thuế

Cá nhân cư trú khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý và khai quyết toán thuế.”

b) Hồ sơ khai thuế

b.1) Hồ sơ khai thuế quýCá nhân cư trú khai thuế quý trực tiếp với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KKTNCN theo Thông tư s 92/2015/TT-BTC .”

– Căn cứ Khoản 8 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP:

“8. Khai thuế đi với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập ở nước ngoài

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý….

b) Hồ sơ khai thuế

– Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo mẫu số 07/KK-TNCN….

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là Cục Thuế nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam….

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân có trách nhiệm khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh hoặc nhận được thu nhập. Trường hợp khi phát sinh hoặc nhận thu nhập ở nước ngoài nhưng đang ở nước ngoài thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương

Tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý, khai quyết toán thuế theo Khoản 3, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC .

Đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương

Tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý với mức thuế suất 20% và không phải quyết toán thuế TNCN theo Khoản 8, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC . Việc xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú tại Việt Nam thực hiện theo Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hansol Logistic Vina được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO