Hướng dẫn các quy định về xử lý khấu trừ thuế GTGT

29/03/2018 614 lượt xem    

Ngày 22/5/2015, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có gửi công văn số 1260/CT-KT1 báo cáo Tổng cục Thuế vướng mắc về xử lý khấu trừ thuế GTGT.

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xử lý khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4046/TCT-ngày 30 tháng 09 năm 2015. Cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Chương 5 (Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn) NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán HHDV.

– Điều 15, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

– Khoản 2 Điều 3, Khoản 1(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Khoản 9, Điều 1 TT65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại TT 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

“9. Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 15 Mục I Chương III như sau:

“c) Đối với HHDV mua trả chậm, trả góp có giá trị mua từ hai mươi triệu đồng trở lên; CSKD căn cứ vào hợp đồng mua HHDV bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, CSKD vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp khi điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh đồng thời hạch toán tăng chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi phí tương ứng số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đã điều chỉnh giảm thì sau khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT và thực hiện điều chỉnh giảm chi phí tính thuế TNDN tương ứng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán tăng chi phí tính thuế TNDN khoản chi phí tương ứng số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đã điều chỉnh giảm thì không phải điều chỉnh lại chi phí tính thuế TNDN.

Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng, cơ sở kinh doanh không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở, cơ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng thì nếu việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở và có quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:

– Đối với các hóa đơn GTGT CSKD đã điều chỉnh giảm trước khi CQT đến thanh tra, kiểm tra; CSKD được khai bổ sung thuế GTGT.

– Đối với các hóa đơn GTGT CSKD đã không điều chỉnh giảm trước khi  đến thanh tra, kiểm tra; CSKD được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1260/CT-KT1 ngày 22/5/2015 về việc báo cáo vướng mắc xử lý khấu trừ thuế GTGT đối với đề nghị xem xét, giải quyết để Công ty TNHH HaNoi You Steel được kê khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu vào không được hoàn thuế tương ứng với số thuế GTGT đầu vào của Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng không lập hóa đơn xuất khẩu mà lập hóa đơn GTGT và số tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thanh toán cho người bán.

Trường hợp Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra trước hoàn thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH HaNoi You Steel kỳ hoàn thuế từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012, phát hiện và không hoàn đối với số tiền thuế GTGT đầu vào tương ứng với số lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, đơn vị không lập hóa đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là đúng quy định và Công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra.

Đối với các hóa đơn GTGT Công ty HaNoi You Steel không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra. Do đó Công ty TNHH HaNoi You Steel được khai nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của CQT.

 

Chúc các bạn thành công.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:
® Hãng kiểm toán Calico
 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

 VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 Hotline: 0966.246.800
 Email: calico.vn@gmail.com
 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO