Quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi trước ngày 01/07/2007

09/03/2018 596 lượt xem    

Doanh nghiệp cần tuân thủ các điều kiện gì để có thể xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi trước ngày 01/07/2007? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi trước ngày 01/07/2007 theo hướng dẫn tại Công văn số 672/TCT-QLN ngày 25 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi trước ngày 01/07/2007 quy định: 

“Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa nêu tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này thì phải đảm bảo các điều kiện.

a) Thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CPngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CPngày 19 tháng 6 năm 2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

b) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần.

c) Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc khi doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.”

– Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên quy định: 

“Văn bản đề nghị xóa nợ của doanh nghiệp gửi về cơ quan quản lý thuế trực tiếp, trong đó nêu số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ; căn cứ xóa nợ; lý do số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp (mẫu số 05 và 05a ban hành theo Thông tư này)”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 483/CT-QLN ngày 15/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm quyền thụ lý hồ sơ xóa nợ đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lâm Nông Sản Sài Gòn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lâm Nông Sản Sài Gòn nếu thuộc đối tượng xóa nợ, lập và gửi hồ sơ về Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO