Quy định về việc xử lý kết quả kiểm tra sau hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Hoàng Lê

13/03/2018 627 lượt xem    

Số: 2335/TCT-KK

Xử lý kết quả kiểm tra sau hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 798/CT-KTTI ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Về việc xử lý kết quả kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Cty TNHH Hoàng Lê,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính:

+ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT,

+ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008

+ Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước; quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt; đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh:

“1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam; bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây; phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

2. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng; hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối; (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

3. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 14094/BTC-TCT ngày 07/10/2014 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra nguồn gốc đồng tiền thanh toán từ tài khoản vãng lai đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền;

Căn cứ công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng);

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hoàng Lê đã được giải quyết hoàn thuế theo Quyết định số 662/QĐ-TCT ngày 31/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Qua công tác kiểm tra sau hoàn thuế, Cục Thuế phát hiện người bán (Công ty TNHH Hoàng Lê) nhận tiền thanh toán của người nhập khẩu nước ngoài (thương nhân Campuchia) từ tài khoản vãng lai mở tại ngân hàng Việt Nam.

Tuy nhiên xác minh nguồn gốc đồng tiền nộp vào tài khoản vãng lai người nhập khẩu (thương nhân Campuchia) không khai báo và cũng không có xác nhận của cơ quan Hải quan dành cho người nhập cảnh là không phù hợp với quy định của ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối. Theo đó, Công ty TNHH Hoàng Lê bị thu hồi lại số tiền thuế đã hoàn có liên quan, đồng thời bị xử lý sau hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO