Quy định về việc khôi phục mã số thuế do cơ quan thuế đóng nhầm

06/03/2018 761 lượt xem    

Việc khôi phục mã số thuế do cơ quan thuế đóng nhầm sẽ phải tuân thủ theo các quy định gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc khôi phục mã số thuế do cơ quan thuế đóng nhầm theo hướng dẫn tại Công văn số 463/TCT-KK ngày 05 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1, Điều 29 Luật quản lý thuế quy định:

“1. Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động;

b) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21/CT-KKT ngày 14/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc khôi phục mã số thuế do cơ quan thuế đóng nhầm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc đóng các mã số thuế của Chi cục Thuế huyện Bắc Quang thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giang đối với: Doanh nghiệp tư nhân Anh Vinh – mã số thuế: 5100180919 và Công ty TNHH một thành viên Mạnh Đức – mã số thuế: 5100264005;

Lý do đóng nhầm mã số thuế: Các đơn vị trên có đơn xin tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (từ ngày 1/8/2012 đến ngày 31/12/2012), nhưng trong quá trình mới triển khai ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân (PIT), cán bộ thuế đã thao tác nhầm, dẫn đến đóng hai mã số thuế trên về trạng thái 01 (người nộp thuế ngừng hoạt động và đóng mã số thuế).

Thực tế, từ ngày 01/01/2013, hết thời gian tạm nghỉ kinh doanh, các đơn vị nêu trên đã tiếp tục hoạt động kinh doanh và thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định (theo Biên bản xác minh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (có xác nhận của Ủy ban nhân dân), bản sao các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các đơn vị nộp cho Chi Cục Thuế từ tháng 01 năm 2013 đến quý 3 năm 2014). Chi cục Thuế huyện Bắc Quang đã thực hiện họp kiểm điểm các cán bộ thực hiện đóng nhầm mã số thuế.

Căn cứ quy định nêu trên và qua thực tế báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế đồng ý khôi phục lại mã số thuế 5100180919 của Doanh nghiệp tư nhân Anh Vinh và mã số thuế 5100264005 của Công ty TNHH một thành viên Mạnh Đức. Cục thuế tỉnh Hà Giang hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

Đề nghị Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Hà Giang rà soát việc quản lý người nộp thuế trên địa bàn, phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có liên quan thực hiện việc cấp, đóng mã số thuế theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO