Quy định về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

26/03/2018 1002 lượt xem    

Ngày 3/6/2015, Công ty TNHH Huy Hưng Lợi có gửi công văn số 04/2015 yêu cầu Tổng cục Thuế  hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền. Bài viết hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3328/TCT-KK ngày 17/08/2015). Cụ thể như sau:

Để tăng cường quản lý thuế, hải quan đối với HHXK qua biên giới đất liền; Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền. Trong đó Đ2.1 hướng dẫn đối tượng phải áp dụng việc kiểm tra thực tế (100%) đối với HHXK:

“2.1. Về thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu:

– Thực hiện nghiêm, chặt chẽ đúng các quy định, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu;

– Đảm bảo tính đầy đủ;

– Tính thống nhất của các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan, hồ sơ hải quan theo quy định.

– Kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóa xuất khẩu tại mục 1 văn bản này. Cán bộ kiểm hóa ghi cụ thể; đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể:

+ Ghi rõ tên, số lượng hàng, chủng loại, chất lượng hàng hóa xuất khẩu… trên tờ khai xuất khẩu theo quy định, trường hợp hàng hóa thuộc nhóm hàng kinh doanh cần có những điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan (như: có nhãn mác nước ngoài, mua của nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam;…) thì phải căn cứ vào tính đặc thù và quy định của pháp luật có liên quan để yêu cầu người khai xuất trình tài liệu có liên quan để kiểm tra (như: đối với mặt hàng điện thoại di động thì phải xuất trình giấy thỏa thuận của nhà phân phối độc quyền và phụ lục IMEI; đối với mặt hàng phân bón thì phải có chứng nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối;…).

+ Ghi đầy đủ thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở hàng xuất khẩu (bao gồm: phương tiện vận tải đường bộ, phương tiện vận tải là thuyền xuồng, phương tiện thô sơ,…) theo các tiêu chí sau: Số hiệu, biển kiểm soát, loại phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến khu vực cửa khẩu biên giới thuộc phạm vi giám sát hải quan và phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới; Tên, số chứng minh thư nhân dân người điều khiển phương tiện vận tải, quốc tịch.

– Thực hiện xác nhận thực xuất trên tờ khai xuất khẩu.”

Do vậy, trường hợp tờ khai hàng hóa không đáp ứng điều kiện về việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2.1 Công văn số 12485/BTC-TCT nêu trên thì không đủ điều kiện xét khấu trừ, hoàn thuế Quy định về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên – Cục Hải quan tỉnh An Giang để chuyển hồ sơ hải quan có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH MTV Huy Hưng Lợi (liên quan tới tờ khai xuất khẩu số 120 ngày 13/02/2014 đã đăng ký tại cửa khẩu Tịnh Biên tỉnh An Giang) tới Tổng cục Hải quan để kiểm tra, chấn chỉnh công tác hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức hải quan thừa hành công vụ, đồng thời gửi Tổng cục Thuế để biết và phối hợp công tác.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO