Quy định về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH SX- TM – XNK Đức Mai

23/03/2018 659 lượt xem    

Ngày 07/8/2015, Cục Thuế tỉnh An Giang có gửi Công văn số 1301/CT-KTNB yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH SX- TM – XNK Đức Mai theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5041/TCT-KK ngày 30 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 17, Mục I, Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính:

“Các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hóa được coi như xuất khẩu hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.”

– Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 v/v tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT:

Tại điểm 7: “Không thực hiện hoàn thuế đối với:

“- Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở biên giới đất liền,… không có hoặc có nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đồng xuất khẩu; tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan; hóa đơn xuất khẩu/hóa đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa mua vào, hàng hóa xuất khẩu; chứng từ chứng minh về vận tải.”

Căn cứ các hướng dẫn và chỉ đạo nêu trên: Trường hợp Công ty TNHH SX- TM – XNK Đức Mai có hoạt động xuất khẩu nhưng ngày ghi trên hợp đồng xuất khẩu không trùng với ngày hợp đồng ghi trên hóa đơn thương mại, phương tiện vận chuyển hàng hóa trong hóa đơn thương mại là đường thủy không trùng khớp với thông tin về phương tiện vận chuyển khai báo trong tờ khai hải quan là đường bộ

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang tại Công văn số 1301/CT-KTNB nêu trên thì nguyên nhân sai lệch là do mẫu invoice doanh nghiệp copy trên mạng về sử dụng và mẫu có nội dung ghi bằng tiếng Anh; kế toán khai báo nội dung trong invoice không biết tiếng Anh; do đó đã ghi nhầm ngày hợp đồng xuất khẩu vào ô ngày xuất invoice và ngày xuất invoice vào ô ngày Hợp đồng xuất khẩu, dòng khai báo về phương tiện vận chuyển khi copy mẫu trên mạng về sử dụng đã có sẵn thông tin là “Transportation: By vessel” (vận chuyển bằng tàu) do không biết tiếng Anh nên Công ty cũng không biết để chỉnh sửa lại cho đúng thực tế phương tiện vận chuyển đã khai báo trong tờ khai hải quan thì Cục Thuế tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan thuế quản lý các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho Công ty TNHH SX – TM – XNK Đức Mai, cơ quan hải quan nơi Công ty làm thủ tục hải quan và các cơ quan chức năng khác để xác định rõ việc kiểm tra thực tế hàng hóa, xác nhận cụ thể về phương tiện vận chuyển.

Trường hợp sau khi xác minh có đầy đủ căn cứ xác định việc mua bán, xuất khẩu hàng hóa là thật, hồ sơ hoàn thuế của Công ty đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTCThông tư số 26/2015/TT-BTC để xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo đúng quy định và thẩm quyền.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO