Quy định về tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

07/03/2018 681 lượt xem    

Thực hiện Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại; Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại theo hướng dẫn tại Công văn số 599/TCT-KK ngày 12 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau: 

Ngày 20/02/2014, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã ký kết Văn bản hợp tác để tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản qua ACB.

Để việc triển khai thỏa thuận được thuận lợi và có kết quả tốt, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế:

– Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho ACB trong việc triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước.

– Phối hợp với các Chi nhánh của ACB (theo danh sách đính kèm) và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế và các cơ quan liên quan trên địa bàn có tài khoản tại ACB thực hiện nộp thuế bằng chuyển khoản qua ACB đạt hiệu quả, đồng thời phối hợp với Chi nhánh của ACB trong việc xử lý các vấn đề sai sót phát sinh liên quan đến việc nộp ngân sách nhà nước.

– Thời gian triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước tại ACB từ ngày 14/02/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo về Tổng cục Thuế để được xem xét, giải quyết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO