QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ HOÀN THUẾ TNCN CỦA TỔNG CỤC THUẾ

01/07/2021 608 lượt xem    

Công văn số 2114/TCT-DNNCN, ngày 22/5/2020
V/v phân công nhiệm vụ hoàn thuế TNCN theo Quyết định số 211/QĐ-TCT

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1838/CT-TTHT ngày 23/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh vướng mắc về việc phân công nhiệm vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12/3/2019 của Tổng cục Thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Công văn số 2398/TCT-TCCB ngày 13/6/2019

Về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ của các Phòng, Đội thuộc Cục Thuế/Chi cục Thuế của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“Tại Điểm 6.3 Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12/3/2019 quy định Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế là các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, các tổ chức quốc tế (trừ các đơn vị có các loại thuế khác ngoài thuế thu nhập cá nhân)”.

Nay Tổng cục Thuế hướng dẫn, phân công nhiệm vụ giữa Phòng Thanh tra – Kiểm tra; và Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác như sau:

  • Phòng Thanh tra – kiểm tra thực hiện quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nộp thuế là tổ chức chi trả thu nhập được phân công quản lý thuế;

Phòng “Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác” thực hiện quản lý thuế TNCN đối với các đối tượng còn lại…”…

Cục Trưởng Cục Thuế có thể căn cứ tình hình thực tế phát sinh; và dự toán thu ngân sách được giao để xem xét, quyết định được việc phân công cụ thể”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên,

Trường hợp Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 quản lý thuế TNCN được phân công quản lý thuế đối với Công ty TNHH NIFCO Việt Nam thì Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 thực hiện nhiệm vụ hoàn thuế TNCN đối với Công ty TNHH NIFCO. Cục Trưởng Cục Thuế có thể căn cứ tình hình thực tế phát sinh và dự toán thu ngân sách được giao để xem xét, quyết định được việc phân công cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO