Chính sách thuế thu nhập cá nhân có những điểm gì mới?

19/03/2021 618 lượt xem    

Chính sách thuế thu nhập cá nhân được thể hiện rõ ràng trong Công văn 3937/CTHN-TTHT ngày 29/01/2021 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Công văn 3937/CTHN-TTHT ngày 29/01/2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Chungho Vina – Chi nhánh Hà Nội.
(Đ/c: Số 11, Lô N04A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội – MST: 0314331080-001)

Ngày 12/01/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2020/CH-CT ngày 07/01/2021 của Công ty TNHH Chungho Vina – Chi nhánh Hà Nội. Sau đây gọi là Công ty hỏi về quyết toán thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

67. Sửa đổi, bổ sung Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 như sau:

“e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau. Cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN. Bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động. Không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46.

– Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Quy định về hồ sơ khai thuế như sau:

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót. Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng BTC. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế. Chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.
  • Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót. Đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
  • Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.
b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả

Phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm. Hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng. Còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại.

Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn. Khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Chungho Vina – CN Hà Nội đã thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019, đến năm 2021 Công ty báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động. Do người lao động có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau. Công ty phải thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm đồng thời khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

Trường hợp khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả. Phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền, chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội. Được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Chungho Vina – Chi nhánh Hà Nội được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO