Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi

23/01/2021 655 lượt xem    

Công văn số: 69575/CT-TTHT ngày 27/07/2020

V/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi

Kính gửi: Bà Lê Thị Phương Thơm Địa chỉ: Tổ 30, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội; MST: 8051978666

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản hỏi đề ngày 02/07/2020 của bà Lê Thị Phương Thơm và Phiếu chuyển số 638/PC-TCT ngày 08/07/2020 của Tổng cục Thuế chuyển văn bản hỏi của bà Lê Thị Phương Thơm về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN:

+ Tại Điều 25 quy định về khấu trừ thuế như sau:

“1. Khấu trừ thuế

…i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”

+ Tại điểm d khoản 2 Điều 26 quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau:

“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chi có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.”

– Căn cứ Điều 12, Thông tư số. 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp cá nhân không kinh doanh ký hợp đồng khoán công việc với Công ty xây dựng (không phải hợp đồng lao động) thì khi chi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/ lần trở lên Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

Trường hợp Bà Lê Thị Phương Thơm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Bà có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập nơi ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế TNCN thay đổi với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại đơn vị theo quy định.

Trường hợp Bà có nhu cầu quyết toán thuế TNCN cả phần thu nhập vãng lai thì không ủy quyền quyết toán thuế mà thực hiện quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế theo quy định.Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để bà Lê Thị Phương Thơm được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO