Quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cá nhân có thu nhập tại hai nơi

08/03/2018 748 lượt xem    

Trường hợp các cá nhân trong năm có thu nhập hai nơi tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thì có được ủy quyền cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1053/TCT-TNCN, ngày 26 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế”.

Điểm c.2.1, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợpcá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 438/CT-TNCN ngày 12/02/2015 của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên được biết:

Theo quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân trong năm có thu nhập từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, trong đó số cá nhân chuyển từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam số lượng lớn (ước tính khoảng 10.000 người), phát sinh chủ yếu khi quyết toán là số thuế nộp thừa, số thuế đề nghị hoàn. Số lượng người quyết toán thuế này sẽ làm cơ quan thuế quá tải trong việc thực hiện.

Từ tình hình thực tế nêu trên, để thuận tiện cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên, các cá nhân trong năm có thu nhập hai nơi tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được ủy quyền cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cung cấp cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên số liệu về thu nhập đã trả và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của từng cá nhân làm việc tại đây mà nay đã chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã cấp chứng từ khấu trừ cho các cá nhân này, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thu lại chứng từ khấu trừ của các cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

Do số lượng lớn và lần đầu thực hiện, đề nghị Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên bố trí cán bộ trực tiếp đến Công ty để giải thích và hướng dẫn cho đơn vị và người nộp thuế thực hiện. Trường hợp trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ TNCN – số điện thoại 0439727811) để được hướng dẫn kịp thời./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO