Quy định về miễn tiền thuê đất của Công ty cổ phần đầu tư năm Bảy Bảy

28/03/2018 701 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về miễn tiền thuê đất của CTCP đầu tư năm Bảy Bảy. 

(Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3823/TCT-CS ngày 3823/TCT-CS). Cụ thể như sau: 

– Tại Khoản 7, Điều 12, TT 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

“7. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật thì nghĩa vụ tài chính được thực hiện như sau:

a) Người chuyển nhượng không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá chuyển nhượng.

b) Đối với người nhận chuyển nhượng

– Người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất. (Theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án).

– Người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án theo mục đích khi nhận chuyển nhượng; mà chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật.

– Người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai; thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp.

c) Trường hợp người chuyển nhượng đang được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào số tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa và tiếp tục được trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại vào số tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.”

Trả lời công văn số 1737/CT-KK ngày 23/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc vướng mắc miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên thì:

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư năm Bảy Bảy được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho thuê đất theo Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 8/12/2008 và Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 1/9/2008 để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Đá Đen và Công ty đã được Cục Thuế tỉnh Phú Yên ra quyết định miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

Đến ngày 15/1/2015 Công ty cổ phần đầu tư năm Bảy Bảy chuyển nhượng dự án nêu trên cho Công ty cổ phần thủy điện Đá Đen để tiếp tục thực hiện dự án theo Quyết định số 279/QĐ-UBND và gia hạn tiến độ thực hiện dự án hoàn thành công trình đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2015. Vậy CTCP thủy điện Đá Đen chỉ được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản trong khoảng thời gian còn lại (nếu có). (Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Về hồ sơ:

Do CTCP đầu tư năm Bảy Bảy chuyển nhượng toàn bộ dự án cho CTCP thủy điện Đá Đen nên hồ sơ của dự án được hai bên bàn giao cho nhau theo quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên căn cứ vào hồ sơ chuyển nhượng dự án và hồ sơ miễn tiền thuê đất của Công ty cổ phần thủy điện Đá Đen để xem xét và ra Quyết định miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản chính thức cho Công ty đối với khoảng thời gian còn lại (nếu có).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO