Quy định về miễn giảm tiền thuê đất

20/03/2018 657 lượt xem    

Trường hợp dự án đang hoạt động mà được ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì có được hưởng ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về miễn giảm tiền thuê đất theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4655/TCT-CS ngày 05 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 18 quy định:

“3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.

4.Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”

+ Tại khoản 3 Điều 19 quy định:

“Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể”

– Tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“2. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư.”

Trả lời Công văn số 928/BQLHCN-QLĐT ngày 10/09/2015 của Ban Quản lý các khu công nghiệp (Đ/c: Đường Nguyễn Trãi- phường Đống Đa- thành phố Vĩnh Phúc) về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên:

Việc xem xét miễn giảm tiền thuê đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp. Trường hợp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư nếu nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư.

– Trường hợp dự án đang hoạt động mà được ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/07/2014 (ngày Nghị định 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP cho thời hạn ưu đãi còn lại.

Đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp Vĩnh Phúc hướng dẫn Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO