Quy định về khấu trừ tiền hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng vào các khoản thuế phải nộp

08/03/2018 612 lượt xem    

Việc khấu trừ tiền hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng vào các khoản thuế phải nộp (Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Thành Nam) cân tuân thủ các quy định gì về thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về khấu trừ tiền hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng vào các khoản thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Công văn số 645/TCT-CS ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Tại khoản 6c Điều 1 Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 của Chính phủ quy định:

“Hỗ trợ chi phí vận chuyển trực tiếp lần đầu bằng 70% tổng số kinh phí hỗ trợ, phần còn lại được trừ vào các khoản thuế nhà máy phải nộp cho ngân sách nhà nước hàng năm.’”

– Tại Điểm 17.7 Mục II Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“17.7. Khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản thuế như sau:

a) Mức khấu trừ là: 30% trên tổng mức được hỗ trợ.

b) Thời gian được khấu trừ: trong vòng 5 năm.”

Trả lời công văn số 137/TN-KTTC ngày 19/11/2014 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Nam (Đ/c: Số 135 Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình, Ninh Bình) về việc khấu trừ tiền hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng vào các khoản thuế phải nộp theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007, Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên:

Nếu Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Thành Nam đủ điều kiện được khấu trừ tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm vào các khoản thuế phải nộp theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007, Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Chính phủ.

Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Thành Nam được khấu trừ số thuế phải nộp phát sinh trong năm (bao gồm số phát sinh hàng tháng, hàng quý) và khi thực hiện quyết toán thuế hàng năm chi nhánh Nhà máy thực hiện quyết toán tiền hỗ trợ được hưởng theo năm. Giá trị được khấu trừ nếu chưa được khấu trừ hết trong năm thì được khấu trừ vào năm tài chính tiếp theo, thời gian được khấu trừ trong vòng 05 năm theo hướng dẫn tại điểm 17.7 Mục II Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO