Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản cố định

16/03/2018 703 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc khấu trừ thuế GTGT căn cứ vào công văn 1957/TCT-CS ngày 21/05/2015

Tại điểm l.2.c3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học, tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch,  khách sạn.

Căn cứ quy định khoản 3 điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào :

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Tại điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên quy định về thuế suất thuế GTGT như sau:

Điều 11 Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại

Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Trả lời công văn số 159/CT-TTHT ngày 04/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An nêu vướng mắc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP ĐT&PT nguồn nhân lực Ladec xây dựng Trung tâm thực hành – Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Ladec để tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng thực hành tay nghề thì thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng trung tâm thực hành – Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Ladec không được khấu trừ mà phải tính vào nguyên giá của tài sản đó.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO