Quy định về kê khai thuế dự án đầu tư của Công ty cổ phần Oristar

15/03/2018 763 lượt xem    

Số: 2362/TCT-KK
Kê khai thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7458/CT-KTrT4 ngày 14/02/2015 Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Hỏi về kê khai thuế dự án đầu tư của CTCP Oristar, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ HD tại Điểm 3 Phần C TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ TC:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động (trừ các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại:

 • Địa bàn tỉnh,
 • Thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh,
 • Thành phố nơi đóng trụ sở chính,

Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế.

Nếu có số thuế GTGT của HH, DV mua vào SD cho ĐT từ 200 triệu đồng trở lên thì:

 • Được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
 • Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này”.

Căn cứ HD tại điểm 3.3 Mục II Phần B TT 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ TC:

 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
 • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ
 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư mới phát sinh thuế đầu vào nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án ĐT theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo TT này;

– Bảng kê HĐ, chứng từ HHDV mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo TT này”

Căn cứ:

 • Hướng dẫn tiết c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 (nay là tiết c Khoản 3 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)
 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,
 • Hướng dẫn thi hành NĐ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007
 • Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:

“…Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này”

Công văn số 2448/TCT-KK ngày 10/7/2012 của Tổng cục Thuế về việc kê khai và xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“Đối với các trường hợp phát sinh trước thời điểm Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực thì không xem xét lại.

Đối với các trường hợp đã kê khai không đúng sau ngày Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực phải kê khai điều chỉnh; đối với trường hợp đã hoàn thuế phải thực hiện thu hồi hoàn thuế và xử lý phạt về hành vi khai sai hoặc trốn thuế, chậm nộp tiền thuế theo quy định”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Oristar có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Gia công kim loại Oristar tại KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên từ tháng 6/2008 đến tháng 9/2010. Công ty đã kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào tại tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (nguồn điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu vào từ việc không đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào mẫu số 02/GTGT dành cho dự án đầu tư) là không đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Công ty bị xử phạt hành chính đối với hành vi kê khai không đúng mẫu biểu theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và không khai điều chỉnh vào tờ khai 02/GTGT đối với trường hợp đã kê khai tăng thuế GTGT vào tờ khai 01/GTGT số thuế đã bù trừ là 930.934.940 đồng

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO