Quy định về kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đối với ô tô nhập khẩu của Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên

29/03/2018 670 lượt xem    

Hướng dẫn Quy định kê khai, khấu trừ thuế GTGT với ô tô NK của CT TNHH Toyota Thái Nguyên

(Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4009/TCT-CS ngày 29/09/2015.)

Cụ thể như sau:

– Tại khoản 1 Điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về thuế GTGT hướng dẫn như sau:

“1. Thuế GTGT đầu vào của HHDV dùng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. (Kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất)..”

– Tại khoản 1,2 Điều 15 TT 219/20131/TT-BTC,BTC nêu trên hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

“1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của HHDV mua vào; hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu; hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của BTC áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với HHDV mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên (bao gồm cả hàng hóa NK, trừ trường hợp tổng giá trị HHDV mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2084/CT-TTHT ngày 27/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về thuế GTGT. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc khấu trừ thuế GTGT với ô tô NK trong trường hợp nhận biếu, tặng, ngày 28/10/2014, BTC đã có công văn số 15628/BTC-CST trả lời Công ty TNHH Hiệp Hòa.

Từ ngày 26/10/2015, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 TT 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe Ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép NK, tạm NK không nhằm mục đích thương mại, nếu NK theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 (một) năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.

Căn cứ hướng dẫn trên và công văn số 15268/BTC-CST ngày 28/10/2014 của BTC, trường hợp tháng 8/2014, Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên nhập khẩu 02 Ô tô Toyota Sienna do Công ty Phẩm Handel tại Đức tặng nên không phát sinh giao dịch thanh toán qua ngân hàng, nếu việc nhập khẩu phù hợp quy định của pháp luật, Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và Công ty dùng 02 Ô tô này làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Công ty được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO