Quy định về “hình thức thanh toán” trên hóa đơn

19/03/2021 1521 lượt xem    

Công văn 708/CT-TTHT ngày 21/01/2020

V/v: Tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn

Kính gửi: Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam)

Trả lời: Văn bản số 2019-02/PTV/ORGAN ngày 13/11/2019 của Công ty về tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn.Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

(sửa đổi, bổ sung theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

a) Tên loại hóa đơn.
 • Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn.

Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

 • Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ th cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có th đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn với cỡ ch nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn.

Ví dụ: HÓA ĐƠN GTGT – PHIẾU BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN GTGT – PHIẾU THU TIỀN,…

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin th hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có th có nhiều mẫu).
 • Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.
 • Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in.
 • Đối với hóa đơn tự in, 02 ch số cuối là năm bắt đu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7/6/2014 với số lượng hóa đơn là 500 s, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2014, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2015, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.

c) Tên liên hóa đơn.
 • Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn.
 • Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

 • Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên; trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế.
 • Đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì t chức; cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo; phát hành hóa đơn có từ 3 liên trở lên; trong đó, giao cho người mua 2 liên: liên 2 “giao cho người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • Trường hp tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ tạo hóa đơn 2 liên thì t chức; cá nhân mua tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (ô tô, xe máy…) với cơ quan có thẩm quyền mà liên 2 của hóa đơn phải lưu tại cơ quan quản lý đăng ký tài sản (ví dụ: cơ quan công an…) được sử dụng các chứng từ sau đ hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo quy định: Liên 2 hóa đơn (bản chụp có xác nhận của người bán), chứng từ thanh toán theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quan đến tài sản phải đăng ký.
d) Số thứ tự hóa đơn.

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
…”
tiêu thức hình thức thanh toán

Căn cứ các quy định nêu trên,

Tiêu thức “Hình thức thanh toán” không phải nội dung bắt buộc trên hóa đơn; trường hợp Công ty có nhận các hóa đơn đầu vào có tiêu thức “Hình thức thanh toán” để trống hoặc viết tắt thì các hóa đơn này là phù hợp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật thuế GTGT; thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO