Công văn số 2662/TCT-KK v/v thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C

02/12/2020 569 lượt xem    

Công văn số: 2662/TCT-KK

v/v thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 13117/CT-TTKT9 ngày 06/11/2019 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2485/TCT-DNL ngày 18/6/2020 gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội và Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (bản chụp gửi kèm theo), trong đó điểm 2 đã hướng dẫn liên quan đến chứng từ L/C trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO