QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, DOANH THU CHỊU THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

13/07/2021 530 lượt xem    

Công văn 37026/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH KJTT Việt Nam

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn không số đề ngày 04/01/2020 của Công ty TNHH KJTT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty); hỏi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Ngày 17/01/2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Thông báo số 2484/TB-CT-TTHT gửi Công ty TNHH KJTT Việt Nam; về việc giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu. Tuy nhiên đến ngày 14/5/2020, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được thông tin giải trình, bổ sung tài liệu của Công ty TNHH KJTT Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

Tại Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:”

  • Tổ chức nước ngoài kinh doanh có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
  • Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam; hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam; hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu…

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 quy định đối tượng không áp dụng:

“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp, tiêu dùng ngoài Việt Nam.
4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:”

Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, có bao gồm; hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

 Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);

– Chia cước dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật Viễn thông;

– Chia cước dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy định của Luật Bưu chính, các điều ước quốc tế về Bưu chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Tại tiết b khoản 1 Điều 12 quy định về doanh thu chịu thuế GTGT:

a) Xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với một số trường hợp cụ thể:”

– Dịch vụ giao nhận từ Việt Nam đi nước ngoài doanh thu tính thuế GTGT: là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế.

– Dịch vụ chuyển phát từ Việt Nam đi nước ngoài doanh thu tính thuế GTGT: là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

”b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:”

– Dịch vụ giao nhận từ Việt Nam đi nước ngoài doanh thu tính thuế TNDNlà toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế.

– Dịch vụ chuyển phát từ Việt Nam đi nước ngoài doanh thu tính thuế TNDNlà toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

Quy định về đối tượng, doanh thu chịu thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty TNHH KJTT Việt Nam ký hp đồng với tổ chức tại Hàn Quốc (không có cơ sở thường trú ở Việt Nam) để thực hiện các dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Hàn Quốc hoặc thực hiện các dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Hàn Quốc về Việt Nam thì không thuộc đối tượng phải tính thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 2, Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nếu trên.

Nếu vướng mắc, Công ty TNHH KJTT Việt Nam liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH KJTT Việt Nam được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO