Quy định về đối tượng và doanh thu chịu thuế đối với nhà thầu nước ngoài

quy-dinh-ve-doi-tuong-doanh-thu-chiu-thue-doi-voi-nha-thau-nuoc-ngoai