Quy định về đăng ký thuế cho chi nhánh Công ty TNHH khí công nghiệp Đông Anh

07/03/2018 635 lượt xem    

Việc đăng ký thuế cho chi nhánh Công ty cần tuân thủ các quy định gì của Nhà nước? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về đăng ký thuế cho chi nhánh Công ty TNHH khí công nghiệp Đông Anh theo hướng dẫn tại Công văn số 607/TCT-KK ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4909/KH&ĐT-VP ngày 26/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và công văn số 3713/CT-KK&KTT ngày 27/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đăng ký thuế cho chi nhánh Công ty TNHH khí công nghiệp Đông Anh.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 34/ĐKKD-NV ngày 05/02/2015 trả lời công văn số 4909/KH&ĐT-VP ngày 26/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (bản photocopy đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội căn cứ công văn số 34/ĐKKD-NV ngày 05/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO