Quy định về Chính sách thuế khoán với cá nhân kinh doanh

23/03/2018 842 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 43/KH/2015 ngày 20/10/2015 của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải thủy bộ Quyết Thắng về việc thực hiện Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Bài viết sẽ hướng dẫn các Quy định về Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4946/TCT-TNCN ngày 23/11/2015). Cụ thể như sau: 

– Theo hướng dẫn tại công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 về việc tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016 (bản photo gửi kèm). Cụ thể nêu rõ:

“Nguyên tắc xác định doanh thu khoán năm 2016:

– Mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở: mức doanh thu khoán năm 2015; mức doanh thu do cá nhân tự khai của năm 2016; cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn…

– Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế; mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển năm 2015, cơ quan thuế hướng dẫn hộ kinh doanh tự xác định, khai doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016.

……..

Trường hợp hộ kinh doanh xác định thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016 không phù hợp, cơ quan thuế tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và căn cứ mức độ kinh doanh, quy mô doanh thu của các hộ kinh doanh trên cùng địa bàn có cùng điều kiện, quy mô kinh doanh để xác định doanh thu, mức thuế khoán phù hợp thực tế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong quá trình quản lý thuế nếu phát hiện hộ kinh doanh phát sinh doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển của năm 2016 biến động lớn so với năm trước, cơ quan thuế thực hiện khảo sát thực tế tại địa bàn, kiểm tra, xác minh, tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để điều chỉnh doanh thu khoán năm 2016 phù hợp với các hộ có cùng quy mô, ngành nghề kinh doanh trên cùng địa bàn.”

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC và công văn số 16906/BTC-TCT (nêu trên) có văn bản giải đáp, hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế năm 2016 đối với các xã viên là cá nhân kinh doanh vận tải tại Hợp tác xã Quyết Thắng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO