Quy định về chính sách thuế đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính

19/03/2018 688 lượt xem    

Đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính cần phải tuân thủ các quy định gì về thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chính sách thuế đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính theo hướng dẫn tại Công văn số 4593/TCT-CS ngày 05 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2a Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 8a Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán lẻ thì:

– Tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay khi bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

– Tài sản cho thuê tài chính, tài sản thế chấp khác không phải là tài sản bảo đảm tiền vay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên khi bán ra thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam (Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q1, TP. HCM) ngày 23/9/2015 và công văn số 2613/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và công văn số 839/CT-TT&HT số 14051/CT-TT&HT và công văn số 11847/CT-TT&HT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam và Cục thuế tỉnh Bình Dương: Thực hiện theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Dương năm 2008, tháng 11/2010, Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam có đơn yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thi hành quyết định của Tòa Án về việc phát mãi tài sản thuê và các tài sản khác đã cầm cố và thế chấp được quy định tại các hợp đồng cầm cố và thế chấp để thu hồi nợ (do Công ty Norco Tiles nợ Công ty TNHH MTV Kexim). Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu.

Tháng 9/2014, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã xuất hóa đơn bán hàng giao cho Cục thi hành án tỉnh Bình Dương để giao Cục thi hành án xuất hóa đơn bán tài sản phát mãi của Công ty Norco Tiles giao cho bên trúng đấu giá là Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình (tài sản phát mãi gồm tài sản đảm bảo tiền vay, tài sản cho thuê tài chính, tài sản thế chấp khác của Công ty Norco Tiles) thì Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam không phải xuất hóa đơn bán tài sản cho thuê tài chính nữa. Cục Thuế tỉnh Bình Dương có trách nhiệm hướng dẫn Cục thi hành án tỉnh Bình Dương nộp thuế GTGT theo quy định.

Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim có trách nhiệm kê khai nộp thuế TNDN đối với khoản tiền nhận được theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO