Quy định về chính sách thu tiền và miễn, giảm tiền thuê đất

13/03/2018 575 lượt xem    

Số: 1661/TCTCS
V/v: chính sách thu tiền và miễn, giảm thuê đất.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số 66545/CT-QLĐ ngày 31/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ; về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư. ”

– Tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ; về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Khoản 1, 4 Điều 18 quy định:

Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất; thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.

4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

+ Điểm c, Khoản 3, Điều 19 quy định:

Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”

Theo hồ sơ gửi kèm: UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 6472/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 về việc cho Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long thuê 50.000 m2 đất tại Lô 14, Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh để thực hiện dự án sản xuất tôn mạ kẽm – mạ màu; theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000417 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp trong đó quy định Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày dự án đi vào hoạt động; Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 867/QĐ-CT ngày 16/01/2012 trong đó quy định thời gian miễn tiền thuê đất 11 năm từ ngày 25/06/2006 đến ngày 25/06/2017 đối với dự án.

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo; Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tp. Hà Nội nêu tại CV số 66545/CT-QLĐ ngày 31/12/2014:

Trường hợp Công ty cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng Long (Công ty) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất tôn mạ kẽm – mạ màu thì: Công ty thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo Quyết định số 867/QĐ-CT ngày 16/1/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội cho thời gian còn lại của dự án.

Thời gian được miễn tiền thuê đất tính từ ngày Công ty cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng Long nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO