Quy định về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất của DN

22/01/2018 743 lượt xem    

Số: 1967/TCT-CS
V/v chính sách miễn tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 05/CT-THNVDT ngày 04/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Tại Khoản 1 Điều 18 quy định; về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.”

Tại Khoản 8 Điều 19 quy định; về các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“8. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.”

– Theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ; về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

Tại Khoản 2 Điều 6; về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước quy định:

“2. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.”

Tại Mục 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn quy định các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn có bao gồm: “9. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.”

Căn cứ các quy định trên, giao Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu xem xét cụ thể nếu dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu tại ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Phú được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và đáp ứng được điều kiện về tiêu chí, lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.co

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO