Quy định trong giải quyết hoàn thuế xuất khẩu thuốc lá

07/03/2018 895 lượt xem    

Việc hoàn thuế xuất khẩu thuốc lá cần phải tuân thủ các quy định gì của pháp luật? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định trong giải quyết hoàn thuế xuất khẩu thuốc lá theo hướng dẫn tại Công văn số 499/TCT-KK ngày 09 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá:

– Khoản 1 Điều 28:

“b) Sở Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.”;

– Khoản 3.a Điều 30:

“a) Thương nhân được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan;”;

– Khoản 1 Điều 51:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013.”.

Trả lời công văn số 9425/CT-TTr1 ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế xuất khẩu thuốc lá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty TNHH Anh Cường (mã số thuế 5700596771, trụ sở chính tại tỉnh Quảng Ninh) đã được Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá từ Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Linh Chi (mã số thuế 0101805515, trụ sở chính tại Hà Nội) để bán buôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nếu Cục Thuế nghi vấn giấy phép do Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội cấp nêu trên chưa phù hợp thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với Sở Công thương các tỉnh, thành phố này để được làm rõ.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ kết quả xác minh giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá và các quy định về điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT tại các khoản

Khoản 1, 2 và 3 Điều 15, Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền để xem xét xử lý hoàn thuế GTGT theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO