Quy định miễn thuế đất trong việc dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản

02/02/2018 622 lượt xem    

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Hùng được UBND tỉnh An Giang cho thuê đất tại xã Vĩnh Hòa, thị trấn Tân Châu, Hợp đồng thuê đất số 38/HĐ.TĐ ngày 03/05/2014 để sử dụng vào Mục đích nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của pháp luật đất đai năm 2003 thì Doanh nghiệp có được miễn thuế đất không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc miễn thuế đất đối với trường hợp trên theo hướng dẫn tại Công văn số 2217/TCT-CS ngày 24 tháng 05 năm 2016

Cụ thể như sau:

– Tại Khoản 3 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 quy định:

“Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

  1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.”

– Tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

  1. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất.”

– Tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản:

+ Điều 1 quy định:

“Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản.”

+ Khoản 1 Điều 2 quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản.”

+ Khoản 4 Điều 6 quy định:

“Điều 6. Chính sách ưu đãi thuế

  1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.”

+ Điều 13 quy định:

“Điều 13. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.
  2. Trong trường hợp một nội dung nhiều chính sách hỗ trợ thì tổ chức, cá nhân thụ hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ cao nhất.
  3. Các nội dung liên quan tại các quy định trước đây trái với Nghị định này hoặc mức ưu đãi của Nhà nước thấp hơn mức ưu đãi của Nghị định này thì thực hiện theo Nghị định này.”

Trả lời Công văn số 2218/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh An Giang

Về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Hùng (Doanh nghiệp) được UBND tỉnh An Giang cho thuê đất tại xã Vĩnh Hòa, thị trấn Tân Châu theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 23/03/2012, Hợp đồng thuê đất số 38/HĐ.TĐ ngày 03/05/2014 để sử dụng vào Mục đích nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của pháp luật đất đai năm 2003 thì Doanh nghiệp thuộc đối tượng xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Việc miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4747/TCT-CS ngày 11/11/2015 về chính sách tiền thuê đất gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đính kèm).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO