Quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định

30/03/2018 727 lượt xem    

Ngày 13/10/2015, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có gửi công văn số 12544/TGĐ-NHCT11 yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4789/TCT-DNL ngày 12 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại công văn số 891/TCT-CS ngày 18/3/2014; công văn số 4621/TCT-DNL ngày 21/10/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định đối với các tổ chức tín dụng có nội dung:

“- Đối với các hóa đơn thuê nhà, chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi thuê và lắp thêm trang thiết bị (báo cháy, hệ thống camera,…) không được tính khấu trừ thuế GTGT.

– Đối với các thiết bị, tài sản cố định khác (không bao gồm các loại nêu trên) là tài sản cố định để phục vụ chung cho hoạt động ngân hàng thì:

+ Từ ngày 01/01/2009 đến trước ngày 01/3/2012 được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp Ngân hàng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không phải điều chỉnh lại từ sau ngày 01/3/2012.

+ Trường hợp Ngân hàng mua mới tài sản cố định, máy móc, thiết bị từ ngày 01/3/2012 thì Ngân hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.”.

Do đó, máy phát điện là tài sản cố định phục vụ chung cho hoạt động của tổ chức tín dụng từ ngày 01/01/2009 đến trước ngày 01/3/2012 được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; kể từ 01/3/2012 không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào mà phải tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO