QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC KHÔNG TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ

11/01/2021 492 lượt xem    

Công văn số 1665/TCT-QLN, Hà Nội ngày 27/04/2020
V/v: không tính tiền chậm nộp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 41/CV-CT ngày 10/4/2020 của Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị Tây Ninh về việc không tính tiền chậm nộp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh có quy định:

“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 34a Thông tư hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017)

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về việc không tính tiền chậm nộp như sau:

“1. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong khoảng thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán

  1. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp

a) Người nộp thuế thuốc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này…”

Căn cứ các quy định nêu trên

Trường hợp Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị Tây Ninh thực hiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì Công ty thuộc trường hợp được xem xét không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn lập hồ sơ và xem xét giải quyết không tính tiền chậm nộp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị Tây Ninh biết./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO