Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với trường hợp người nộp thuế chưa kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty ở nước ngoài kinh doanh tại VN

26/06/2019 1032 lượt xem    

Công văn số: 448/BTC-TCT
V/v xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

BTC nhận được

  • Đơn khiếu nại số 04/CV-2013-KN ngày 12/9/2013 của Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam
  • Đơn xem xét số 042/CV ngày 24/9/2013 của Công ty TNHH BK Vina

về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với trường hợp người nộp thuế chưa kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty ở nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa bên nước ngoài với các DN tại Việt Nam trước ngày Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của BTC có hiệu lực thi hành. Vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Trường hợp người nộp thuế chưa kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty ở nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa bên nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam trước ngày Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài:

  • Kinh doanh tại Việt Nam
  • Hoặc có thu nhập tại Việt Nam có hiệu lực thi hành

thì xác định đây là nguyên nhân khách quan do hướng dẫn chưa cụ thể tại các văn bản của Bộ Tài chính trước khi ban hành Thông tư số 60/2012/TT-BTC. Trường hợp này, cơ quan Thuế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu đủ số tiền thuế thiếu theo quy định và không xử phạt vi phạm pháp luật về thuế nếu:

– Người nộp thuế tự kê khai, điều chỉnh lại và nộp vào NSNN số tiền thuế thiếu trước khi cơ quan Thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

– Hoặc trường hợp đến thời điểm ban hành công văn này mà cơ quan Thuế đã có Biên bản kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc có biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và người nộp thuế đã nộp vào NSNN số tiền thuế thiếu trước thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo của cơ quan Thuế.

Người nộp thuế sẽ bị xử phạt chậm nộp tiền thuế nếu không thực hiện theo thông báo của cơ quan Thuế. Thời điểm tính phạt chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày hết hạn nộp thuế ghi trong thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO