Quy định về chính sách thuế liên quan đến chuyển nhượng vốn góp và chuyển nhượng bất động sản của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

16/03/2018 781 lượt xem    

Số: 2605/TCT-DNL
V/v Chính sách thuế TNDN.

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời CV 8774/CT-HTr ngày 10/3/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội hỏi về CS thuế liên quan đến chuyển nhượng vốn góp (CNVG) của TĐ Hóa chất Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Chương IV TT78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

“1. Phạm vi áp dụng:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của DN là:

+ TN có được từ chuyển nhượng một phần

+ Hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hay nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp).

Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì:

+ Kê khai và nộp thuế TNDN theo hoạt động chuyển nhượng BĐS

+ Kê khai theo tờ khai thuế TNDN (mẫu số 08) ban hành kèm theo TT này.”

Tại Điều 16 Chương V TT 78/2014/TT-BTC quy định về đối tượng chịu thuế đối với TN từ chuyển nhượng BĐS:

“1. Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần KT, mọi ngành nghề có TN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS;

+ Doanh nghiệp kinh doanh BĐS có thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất.

2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật);

+ Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở.

TN từ cho thuê lại đất của DN kinh doanh BĐS không bao gồm trường hợp DN chỉ cho thuê:

  • Nhà,
  •  Cơ sở hạ tầng,
  • Công trình kiến trúc trên đất.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất và phần vốn góp bằng tiền, tài sản khác) tại một số công ty liên danh, liên kết, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tiễn và các quy định của pháp luật để có hướng dẫn cụ thể cho đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO