Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán

27/02/2018 471 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp những vướng mắc mắc về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán căn cứ vào công văn 5712/TCT-TNCN ngày 12/12/2016

Tại điểm c, khoản 4, điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 quy định:

Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán và mức thuế khoán cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra cơ quan thuế có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán do thay đổi quy mô, thì cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán và mức thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Trả lời công văn số 6199/CT-THDT ngày 07/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc Vướng mắc về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc khoán thuế được xác định từ đầu năm trên cơ sở các yếu tố kinh doanh tại thời điểm đầu năm. Để duy trì ổn định trong năm thì chính sách đã quy định Cơ quan thuế chỉ điều chỉnh doanh thu khoán nếu doanh thu thay đổi tăng hoặc giảm từ 50% trở lên và Cơ quan thuế sẽ thực hiện điều chỉnh lại theo thực tế vào kỳ ổn định thuế của năm sau.

Do đó, đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Hộ kinh doanh thực hiện.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO