Quản lí thuế đối với công ty vàng

30/03/2018 629 lượt xem    

Công văn 2816/TCT-QLN 

V/v: quản lý thuế đối với 2 công ty vàng

1. Về việc thực hiện cưỡng chế đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo được thực hiện khi không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó nhưng chưa thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo quyết định hành chính thuế; trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập thì chỉ áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân.

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo mà có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền quyết định chấm dứt biện pháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì nếu không thực hiện được cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên hoặc đã thực hiện nhưng không thu đủ số tiền thuế theo quyết định cưỡng chế thì chuyển sang biện pháp tiếp theo là biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo là biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế mà có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì chấm dứt biện pháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước (biện pháp trích tiền từ tài khoản; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên) để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC nêu trên.

2. Về việc Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đề nghị cho phép xuất hóa đơn bán lẻ cho mỗi lần bán hàng của Công ty

Ngày 03/7/2015, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 2909/UBND-KTTH đề nghị chấp thuận cho Công ty được cấp hóa đơn cho từng lần bán sản phẩm. Việc này, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

3. Về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 21/11/2005 hết hiệu lực thi hành và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, trong đó không có quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Về việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5537/TCT-KK ngày 11/12/2014 về việc xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế, trong đó có hướng dẫn về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công văn đính kèm).

4. Về đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn việc tính thuế tài nguyên.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và đang trình Bộ dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định.

 

Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí tại đây

  Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

   

   

  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO