Phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào, điều chỉnh tiền chậm nộp

22/04/2021 578 lượt xem    

Công văn số: 85107/CT-TTHT

v/v phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào, điều chỉnh tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đng Đa, TP Hà Nội; MST: 0100105976)

Trả lời công văn số 400/CTN-TCKT đề ngày 13/07/2020 của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) bổ sung thông tin, tài liệu cho công văn số 969/CTN-TCKT đề ngày 20/12/2019 hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về phân bổ thuế GTGT đầu vào sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Khoản 6 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

6. Chuyển quyền sử dụng đất.”

+ Tại Khoản 1 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thưng của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.…”

– Căn cứ Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

“Điều 1. Sửa đi, b sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

…9. Sửa đi, b sung Điều 14 như sau:
a) Sửa đi khoản 2 Điu 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ s thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đu vào được khu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân b số thuế GTGT đu vào được khấu trừ của năm đ kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân b khấu trừ theo tháng/quý.

Căn cứ quy định trên,

Trường hp Tổng công ty có hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tng gắn với chuyển quyền sử dụng đất, nếu Tổng công ty hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của hot động xây dựng cơ sở hạ tng thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của hoạt động này.

Trường hp Tổng công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về điều chỉnh tiền chậm nộp liên quan đến tờ khai thuế TNDN các quý năm 2008,

Cục Thuế TP Hà Nội đã có Thông báo số 81733/TB-CT-KKKTT ngày 08/09/2020 gửi Tổng Công ty. Trường hp còn vướng mắc liên quan đến Thông báo này, đề nghị đơn vị liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Kê khai và Kế toán thuế) để được giải quyết.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP biết và thực hiện.  

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO