Hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào của các tổ chức doanh nghiệp

16/01/2019 942 lượt xem    

Công văn số 2596/TCT-DNL

V/v: Phân bổ thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn 1297/CT-KTT2 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng nêu kiến nghị về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào của các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty viễn thông Mobifone (Mobifone)

– Công văn số 2826/MOBIFONE-KT báo cáo về số liệu thuế GTGT phát sinh của:

  • Tổng công ty
  • Các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

BTC ban hành:

  • Thông tư 35/2011/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thuế GTGT đối với doanh nghiệp viễn thông:

trong đó tại Điều 5 Thông tư 35/2011/TT-BTC đã hướng dẫn việc phân bổ thuế GTGT đầu vào phát sinh tại trụ sở chính cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

Hướng dẫn của BTC phù hợp với đặc thù mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông tại thời điểm ban hành Thông tư.

Sau quá trình tái cơ cấu, Mobifone hoạt động theo mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới từ 01/4/2015 nên các đơn vị là:

– Đối tượng phải phân bổ

– Đối tượng nhận phân bổ

thuế đầu vào có thay đổi.

Việc Mobifone phân bổ thuế GTGT đầu vào theo đúng Thông tư 35/2011/TT-BTC sau khi tổ chức lại DN đã phát sinh vướng mắc.

Tại các đơn vị kinh doanh của Mobifone không phản ánh đầy đủ:

– Thuế GTGT đầu vào

– Không tương ứng với thuế GTGT đầu ra phát sinh trên địa bàn.

Dẫn đến tại các địa phương (trong đó có Đà Nẵng) số thuế GTGT đầu ra phát sinh phải nộp lớn, trong khi tại Hà Nội lại phát sinh thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ lớn.

Do đó, để:

– Đảm bảo phản ánh đúng bản chất của thuế GTGT theo nguyên tắc thuế GTGT đầu vào tương ứng với thuế GTGT đầu ra,

– Phù hợp với với quy định mới tại Luật 106/2016/QH13 áp dụng từ 01/07/2016 và mô hình tổ chức mới của Mobifone,

căn cứ vào các quy định tại:

– Khoản 1 Điều 11 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

  • quy định chi tiết
  • hướng dẫn thi hành

một số điều Luật thuế GTGT quy định về nơi nộp thuế GTGT;

– Khoản 1, Khoản 16 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định về nguyên tắc và thẩm quyền hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT và phù hợp với đặc thù mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của:

  • Tổng công ty viễn thông Mobifone,
  • Tổng cục Thuế đã báo cáo BTC

và ban hành công văn 2120/TCT-DNL ngày 19/5/2016 hướng dẫn Mobifone thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào sử dụng chung cho hoạt động viễn thông của Mobifone phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động sau khi tổ chức lại DN để các đơn vị kinh doanh:

– Kê khai,

– Khấu trừ

khi xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.

Công văn  2120/TCT-DNL ngày 19/5/2016 đã hướng dẫn thuế đầu vào liên quan đến:

– Tiếp khách,

– Giao dịch, điện, nước, xăng dầu

– Trang thiết bị văn phòng,

– Chi phí thường xuyên phát sinh tại trụ sở chính

thì không phân bổ.

Do đặc thù mô hình tổ chức và hoạt động của Mobifone, các đơn vị thuộc khối phụ trợ không phát sinh doanh thu, không có thuế GTGT đầu ra.

Hoạt động của các đơn vị phụ trợ là phục vụ cho khối đơn vị kinh doanh của Tổng công ty nên cần phân bổ toàn bộ thuế đầu vào phát sinh tại các đơn vị này

(kể cả thuế đầu vào liên quan đến giao dịch, tiếp khách, điện, nước… và chi phí thường xuyên để phục vụ vận hành đơn vị phụ trợ)

để tránh trường hợp các đơn vị phụ trợ luôn phát sinh số thuế đầu vào chưa được khấu trừ nhưng không được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Đà Nẵng được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO