Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

21/06/2019 820 lượt xem    

Công văn số: 1307/TCT-KK

Thủ tục hoàn thuế GTGT

 

Kính gi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10063/CT-KTT ngày 03/10/2018 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Tng Lãnh sự quán Anh. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 quy định về các trường hợp hoàn thuế:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi min trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.”

Tại Khoản 1 Điều 52 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định:

“Điều 52. Hoàn thuế GTGT đi với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 (mười) ngày đu của tháng đquý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và số lượng hàng hóa, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Lễ tân nhà nước đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Lễ tân nhà nước chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết.

Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT hoặc hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập không đầy đủCục Lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đi tượng hưởng ưu đãi min trừ ngoại giao trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng lãnh sự quán Anh tại TP. H Chí Minh thực hiện thủ tục hoàn thuế theo đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao quy định tại Khoản 6 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13), sau khi Cục Lễ Tân nhà nước xác nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh thì Cục Thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO