Nhập và hạch toán tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của DN

06/03/2018 2790 lượt xem    

Việc chuyển thuế SDĐPNN của những doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý từ Chi cục Thuế về Văn phòng cục có làm ảnh hưởng đến việc phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 836/TCT-KK, ngày 10 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 69/CT-KKT ngày 09/01/2015; công văn số 412/CT-KKT ngày 02/02/2015 và công văn số 420/CT-KKT ngày 03/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị Tổng cục Thuế cho phép Cục Thuế được nhập và hạch toán tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) của doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết:

Xét trường hợp cụ thể của Cục Thuế tỉnh Hải Dương trong việc quản lý thuế SDĐPNN, việc chuyển thuế SDĐPNN của những doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý từ Chi cục Thuế về Văn phòng cục không ảnh hưởng đến việc phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh, Tổng cục Thuế đồng ý Cục Thuế được quản lý thu thuế SDĐPNN đối với người nộp thuế do Cục Thuế trực tiếp quản lý.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương liên hệ với Cục Công nghệ thông tin (TCT) để được hỗ trợ về ứng dụng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO