Nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài kinh doanh theo hình thức trực tuyến

05/02/2018 979 lượt xem    

Những vấn đề về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài (NTNN) kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3841/TCT-CS, ngày 24 tháng 8 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế giá trị gia tăng (GTGT) và pháp luật về quản lý thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động của các Công ty có trụ sở tại nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử; đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến như sau:

1.Về nghĩa vụ thuế.

Công ty có trụ sở tại nước ngoài kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến (NTNN) như Agoda.com; Traveloka.com; Booking.com; Expedia.com; … không đáp ứng điều kiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN.

Trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi ký kết hợp đồng với các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam (như khách sạn, nhà nghỉ) thì thực hiện nộp thuế GTGT; thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hoa hồng được hưởng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 và điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 và Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức; cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, cụ thể:

– Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưởng là 5%.

– Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu được hưởng là 5%.

 

2.Về nghĩa vụ khai, nộp thuế.

Tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định:

“3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT; nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

a) Khai thuế đối với trường hợpnộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT; nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

– Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế; hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam”.

Căn cứ quy định trên, Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai; nộp thuế thay cho NTNN theo các quy định nêu trên. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các Cục Thuế rà soát; hỗ trợ các Cơ sở lưu trú trong việc xác định nghĩa vụ thuế và kê khai; nộp thuế theo quy định, cụ thể:

– Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho Cơ sở lưu trú ở Việt Nam; sau đó Cơ sở lưu trú trả tiền hoa hồng môi giới đặt phòng cho NTNN thì Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai; nộp thuế thay cho NTNN.

– Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho NTNN; sau đó NTNN chuyển tiền phòng cho Cơ sở lưu trú và giữ lại tiền hoa hồng được hưởng thì:

+ Đối với trường hợp Cơ sở lưu trú và NTNN đã ký hợp đồng thì đề nghị Cục Thuế yêu cầu Cơ sở lưu trú có trách nhiệm thông báo cho NTNN biết nghĩa vụ thuế và khai; nộp thuế nhà thầu thay NTNN.

+ Đối với trường hợp Cơ sở lưu trú và NTNN chưa ký hợp đồng thì đề nghị Cục Thuế lưu ý Cơ sở lưu trú phải xác định rõ nghĩa vụ thuế của NTNN khi ký hợp đồng; Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai; nộp thuế nhà thầu thay cho NTNN.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 18/2017/KL ngày 15/6/2017 của Công ty cổ phần Khatoco – Liberty (Công ty) hỏi về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài (NTNN) kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Khatoco – Liberty được biết:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn số 848/BTC-TCT ngày 18/1/2017 và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn hướng dẫn số 2372/CT-KTr2 ngày 09/5/2017.

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO