Nghĩa vụ của người nộp thuế và các trường hợp được xóa tiền thuế, tiền phạt

19/01/2019 940 lượt xem    

Công văn số 1239/TCT-QLN

V/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Vedette Việt Nam
(Địa chỉ: Số 5 ngách 30, ngõ 81 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được:

Công văn số 2716/VPCP-DMDN ngày 26/3/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Vedette Việt Nam, MST 0106377856

Về việc xin xóa nợ phạt chậm kê khai thuế và thuế môn bài. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế như sau:

“2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. ”

– Khoản 1 Điều 32 Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế)

Quy định về thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

“1. Đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý:

a) Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế; đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; đối với trường hợp khai và nộp theo quý. ”

– Khoản 1, Khoản 2 Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định về thời hạn nộp thuế như sau:

“1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan quản lý thuế. ”

– Điều 65 Luật Quản lý thuế (được bổ sung tại Khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13)

Quy định trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt như sau:

“1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các Khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản; mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.

3. Các Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Luật này và các Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Vedette Việt Nam không thực hiện khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tính tiền chậm nộp và Công ty không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH một thành viên Vedette Việt Nam biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO