MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

28/06/2021 472 lượt xem    
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận

Công văn 6541/BTC-CST năm 2020 về hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật phí và lệ phí, trên cơ sở để xuất của Bộ Giao thông và vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Trong đó, quy định đơn vị đăng kiểm thuộc công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (doanh nghiệp đăng kiểm). Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận nộp 100% vào ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương). Ngân sách nhà nước chi trả kinh phí cho doanh nghiệp đăng kiểm tối đa bằng 20% tiền lệ phí thu được.

Trong quá trình thực hiện, một số địa phương phản ánh vướng mắc trong việc chi trả kinh phí ngân sách nhà nước cho Trung tâm đăng kiểm tư nhân thu lệ phí.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Luật phí và lệ phí quy định: Tổ chức thu phí, lệ phí được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật này bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước. 

Tại Điều 27 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới quy định:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, các cơ quan có liên quan tại địa phương. Cùng nhau phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đối với các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn. Theo quy định của Nghị định này.

Tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ. Về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định:

Chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại mục B phần VIII phụ lục 01 ban hành kèm Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực quy định:

Dịch vụ lĩnh vực đường bộ, Dịch vụ lĩnh vực đường thủy nội địa, Dịch vụ lĩnh vực hàng hải, Dịch vụ lĩnh vực đường sắt.

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc. Được ủy quyền quyết định:

 • Giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
 • Đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định). Đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác.
 • Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

(i) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Trong đó, có dịch vụ cấp giấy chứng nhận và thu lệ phí. Giao nhiệm vụ, đặt hàng thu lệ phí cấp giấy chứng nhận. Hướng dẫn việc lập, giao dự toán ngân sách nhà nước chi trả kinh phí cho doanh nghiệp đăng kiểm cấp giấy chứng nhận, thu lệ phí.

(ii) Trường hợp thực hiện có phát sinh vướng mắc cần sửa đổi Thông tư số 199/2016/TT-BTC. Đề xuất ý kiến gửi về Bộ Giao thông vận tải. Để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, đề xuất sửa đổi Thông tư số 199/2016/TT-BTC gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO