Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi phân bổ thuế Thu nhập doanh nghiệp

18/01/2018 1053 lượt xem    

Hướng dẫn lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi phân bổ thuế TNDN; theo hướng dẫn tại Công văn số 3181/TCT-KK ngày 18 tháng 07 năm 2017, cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

“…

  1. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

    a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế

Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Để lập chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa phương; nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc…”

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 308/CV/HSG/17-VP2 ngày 04/07/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; (Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) về việc hướng dẫn lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi phân bổ thuế Thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên. Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Theo đó, mã số thuế được sử dụng để nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho các chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Mã số thuế tại trụ sở chính (mã số thuế 10 số).

Tổng cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế quản lý chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 2126/TCT-KK ngày 09/06/2014 và điểm 1 Mục I Công văn số 1535/TCT-KK ngày 21/4/2015 của Tổng cục Thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO