Kiến nghị về việc thời hạn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quý  

08/03/2018 522 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Unilever là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm theo quy định gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1084/TCT-DNL, ngày 30 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, hướng dẫn quy định về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

“Điều 4. Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyếttoán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 10/2015/UVI/PL ngày 10/02/2015 của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam kiến nghị về việc thời hạn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quý. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Unilever là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm theo quy định nêu tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO